Language  Nederlands  Magyar  English

privacy statement & disclaimer

Uw persoonlijke gegevens

Bij het aanvragen van informatie, het doen van bestellingen, het deelnemen aan (markt)onderzoeken, het inschrijven op bijeenkomsten, etcetera zullen persoonlijke gegevens aan u worden gevraagd om ons in staat te stellen het gevraagde of beoogde uit te kunnen voeren. Deze gegevens worden door yourcapitalpartners opgenomen in een gegevensbestand. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt, tenzij die derden voor ons verrichtingen doen - onder onze verantwoordelijkheid - passend binnen het doel waarvoor u uw gegevens aan ons heeft verstrekt.

Marketingdoeleinden

Het kan zijn dat wij ten behoeve van onze eigen dienstverlening gebruikmaken van uw gegevens voor het toezenden van - naar onze mening - voor u van belang zijnde informatie. Het is onze policy hierin een terughoudend en selectief beleid te voeren. Als u informatie niet (langer) wenst te ontvangen, kunt u dit te allen tijde aan ons kenbaar maken. Stuur dan een e-mail.

U kunt ook een brief zenden aan yourcapitalparters,
Nieuwendammerdijk 327,
1023 BJ te Amsterdam.

Bescherming

yourcapitalpartners treft - in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens - de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen het onbevoegd gebruikmaken ervan door derden en om elke vorm van onrechtmatige verwerking te voorkomen.