Language  Nederlands  Magyar  English

privacy statement & disclaimer

In Nederland is yourcapitapartners betrokken bij diverse projekten.

Duurzame woningbouw
Yourcapitalpartners ontwikkelt binnen een coöperatieve vereniging een systeem voor duurzame, gezonde, energie-vriendelijke en vooral betaalbare woningbouw.

Het aanpalende stedebouwkundige concept hebben we kroonplaats genoemd.
Duurzame energie

Voor bedrijven en huishoudens is het Power-for-Energy concept ontwikkeld. Besparen, verdienen en een innovatieve ontwikkeling in gang zetten.

Verder biovergisting en energie producerende kassen in combinatie met woningbouw.

Duurzame werkgelegenheid
In samenwerking met bedrijfsleven en sociale verzekerings- partners ontwikkelt yourcapitalpartners kant-en-klare bedrijfsformules waarin werkzoekenden zo kunnen instromen.

Tevens een nieuw arbeidsmarkt communicatie instrument.

Daarnaast wordt yourcapitalpartners door diverse partijen gevraagd mee te denken met name op het gebied van positionering, meestal in relatie tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ons missie statement, in combinatie met de toepassing van het Business Progress Model, vormt bij al deze projekten en opdrachten onze leidraad.