Language  Nederlands  Magyar  English

privacy statement & disclaimer

In Nederland richt yourcapitalpartners zich vooral op energie veranderingsprogramma's. Voor bedrijven en/of voor de klanten van die bedrijven. 

Met "verandering" doelen we niet alleen op beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen, maar ook ook op het bevorderen
van het gebruik van biobrandstoffen, dan wel het produceren daarvan. 

We zijn ervan overtuigd dat het de komende decennia belangrijk is dat bedrijven een duidelijk aanwijsbare bijdrage leveren aan klimaatbeheersing. Niet alleen door zelf goed te doen, maar ook door hun invloed op huishoudens te gebruiken om een bijdrage te leveren. 

Om dit mede mogelijk te maken hebben we het PEP-concept (Power for Energy Program) ontwikkeld.

PEP

Belangrijk uitgangspunt bij de implementatie van het PEP concept is de kerncompetentie van de opdrachtgever. Naast de toepassing van de principes van de Trias Energetica in de eigen omgeving, gaat het PEP concept verder en wel met het beantwoorden van de vraag hoe het bedrijf zich kan inzetten om de behaalde resultaten over te brengen op haar klanten. En dan is het belangrijk dat het om een logische boodschap gaat.

Een tweede belangrijk uitgangspunt is dat de implementatie van het PEP concept zowel materieel als immaterieel voordeel oplevert.
Kortom het is altijd mogelijk een heldere business case te maken. 

De uitkomst is altijd een op maat gesneden programma, met een helder verhaal voor de opdrachtgever.