Language  Nederlands  Magyar  English

privacy statement & disclaimer

Algemeen

www.yourcapital.nl is een initiatief van yourcapitalpartners, een organisatie die de missie heeft "betere leef condities" te creëeren. Zij doet dit door in opdracht nieuwe markten te openen. Door creativiteit in te zetten en te combineren met de aanwezige kennis van business planning, ontwikkeling en design van een corporate identity, wordt voor bestaande produkten en diensten of voor nieuwe ideeën een vorm gezocht en gevonden die leidt tot een nieuwe markt of marktbenadering. Daarmee ontwerpt en creëert yourcapitalpartners in projectvorm nieuwe bedrijven of bedrijfsactiviteiten.

Op www.yourcapital.nl vindt u informatie over onze diensten en voorbeelden van onze dienstverlening.

Na afname van een dienst, tegen de op door yourcapitalpartners v.o.f. uitgebrachte offerte en daarin vermelde vermelde tarieven, ontvangt u een factuur. Op de levering gelden onze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden kunt u inzien en/of downloaden op deze website of bij ons opvragen. Wij sturen ze graag toe.

Wanneer u www.yourcapital.nl bezoekt of informatie van deze website download en/of gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de in deze disclaimer beschreven voorwaarden.

Aansprakelijkheid
yourcapitalpartners v.o.f. verklaart dat:

alle informatie op deze website op zorgvuldige en correcte wijze is samengesteld;
de op deze website gepubliceerde informatie haar niet bindt;
zij niet aansprakelijk gehouden kan worden voor de inhoud van de op deze website gepubliceerde informatie;
zij nimmer aansprakelijk gesteld kan worden voor schade - noch direct noch gevolgschade - die het gevolg is van het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie;
zij zich het recht voorbehoudt de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen;
zij niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid garandeert van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten;
zij niet garandeert dat naar haar gestuurde e-mail berichten of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt;
zij geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan, en
zij geen aansprakelijkheid accepteert voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze website verwezen wordt.

Intellectueel eigendom
Deze website en het materiaal op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrecht en blijven eigendom van yourcapitalpartners v.o.f. De gegevens mogen uitsluitend gebruikt worden voor eigen gebruik en mogen niet zonder toestemming van de directie van yourcapitalpartners v.o.f. aan anderen, al dan niet kosteloos, worden verspreid.

Koppeling met www.yourcapital.nl

Zonder voorafgaande toestemming van de directie van yourcapitalpartners v.o.f. is het niet toegestaan om een koppeling naar www.yourcapital.nl te maken.